Безопасност на движението по пътищата

 

 

   

Възпитанието и обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в детската градина и училище има за цел да възпита у подрастващите транспортна култура и да формира умения да се опазят живи на пътя. Постигането на тази цел с традиционните методи, средства и организационни форми на дидактиката е невъзможно.

Тук ще намерите всичко необходимо за учители, деца и ученици ако решите, че преподаването на БДП не води до постигане на горната цел.
Тук всеки учител може да сподели опит да зададе въпрос и да получи отговор.