Eлектронен дневник

'' Регистрирането на потребител в системата става само от официален администратор на училище. След регистрацията всеки получава:
СИСТЕМЕН НОМЕР - съдържащ десет цифри и започва с (0 - нула)
и ВРЕМЕННА ПАРОЛА - десет буквеноцифров код (с малки латински букви и цифри).

СИСТЕМНИЯ НОМЕР е уникален в системата и необходимо неговото запомняне или записване на сигурно място. Той също служи за първоначален ПРЯКОР в системата. С този номер може да се запишете и в други училища вече включени в системата. Целта е да не се въвежда два или повече пъти едно и също лице, тъй като е възможно отхвърлянето му от системата и невъзможност да се ползват услугите.
Влизайки за първи път в полето за прякор въведете СИСТЕМНИЯ НОМЕР, а в полето за парола въведете точно ВРЕМЕННАТА ПАРОЛА.
Натиснете бутона „ВЛЕЗ"

Ще се покаже нов екран в който прочетете внимателно инструкциите.


Горе в дясно се изписва Вашето име, ако е грешно натиснете бутона „Изход" и се свържете с администратора на училището за корекция.

Горе в ляво се изписва Вашият прякор (в случая системния Ви номер) и връзка за изход от системата. Винаги след приключване на работа натискайте тази връзка!

В полето за прякор въведете прякор който желаете, ако не можете да си го измислите на момента натиснете бутона „Изход" и след като го измислите влезте в системата, както повторите стъпките.

Въведете желания прякор и натиснете бутона „ПОТВЪРДИ". Ако прякорът не е вече зает ще влезете в системата успешноГоре в ляво вече се изписва Вашият прякор въведен при първоначалното влизане в системата, който е уникален и не може да бъде сменяван. С този прякор вече ще влизате в системата.

В централната горна част на екрана се изписва наименованието на училището и градът.

Долната част на екрана е разделена на лява и дясна области. В лявата област се разполага главното навигационно меню, което е съставено от навигационни таблици. В горния част на главното навигационно меню е показана таблица с връзки към общи части на училището и собствени секции.

  УСПЕХ!''

* цитатът е копиран от единен информационен портал за учебните заведения в страната /там се намира и ел. дневник/ :

www.school-bg.com/