Допълнителни учебни помагала

13.09.2012 21:05

Български език и литература:

 - учебна тетрадка, тестове по БЕЛ и помагало: 20лв. / парите да се предадат на преподавателя по БЕЛ във вторник,18.09./

 -1 бр. тетрадка, голям формат, по възможност с по-голям брой листове. Тетрадката ще бъде обща по български език и литература.

 

Английски език:

- учебните помагала за ЗИП- английски ще бъдат закупени от преподавателя по предмета. Цена - 39лв. /парите да се предадат на преподавателя във вторник, 18.09. /

-работна тетрадка №1 и работна тетрадка №2  всеки ученик си набавя самостоятелно.

-1 бр. тетрадка от 100 листа 

-1 бр. тетрадка от 40 листа

-1 бр. тетрадка-речник /може и тази от 4 клас/

 

Човекът и природата:

-учебна тетрадка. Цена  -  4,90 лв. /парите се предават на преподавателя във вторник, 18.09. /

-1бр. тетрадка от 40-60 листа

 

Руски език:

-учебник по руски -  19лв.

-учебна тетрадка - 8 лв.

-1 бр. тетрадка /с повече листа/

-тетрадка-речник

Математика:

-1бр. тетрадка голям формат

-сборник

-учебна тетрадка

/сборникът и уч. тетрадка се закупуват самостоятелно от всеки ученик/

 

История и цивилизация:

-учебна тетрадка - 4,90лв.

-тетрадка по избор

 

География и икономика:

-учебна тетрадка - 4,90лв.

-атлас - 5,40лв.

-тетрадка малък формат

 

Музика:

-учебна тетрадка - 2,90лв.

-обикновена тетрадка, малък формат и няколко листа от нотна тетрадка

 

На родителската среща беше събрана сумата от 15 лв на ученик за лекар, застраховка, помагало по ''Безопастност на движението'' и касата на класа.

 

 

 

* Моля, ако забележите неточности или пропуск в публикуваната информация, информирайте ме на посочения за връзка e-mail. /  school_32@abv.bg /