Нарушена самооценка при децата

 

Нека погледнем как самооценката се проявява в поведението на децата. Активност, находчивост, чувства за хумор, общителност – това са качества, характерни за деца с обективна оценка за себе си. Те с желание участват в игрите, не се обиждат, ако се окажат губещи и не дразнят победените в такива случаи.


Пасивността, мнителността, повишената ранимост, обидчивостта често са характерни за деца с понижена самооценка. Те не искат да участват в играта, защото се боят да не загубят, ако пък участват, се обиждат и си тръгват. Понякога деца, на които се дава негативна оценка в семействата, се стараят да компенсират това в общуването с децата. Те искат винаги и навсякъде де са първи и го преживяват болезнено, ако не успеят.При завишена самооценка децата се стремят във всичка да са най-добри. Такива деца понякога са агресивни към другите деца, които също искат да са лидери в групата.

А сега няколко съвета към родителите, заинтересовани да формират правилна самооценка на децата си:

- Не пазете детето от всекидневните задължения, не се стремете да решите всичките му проблеми вместо него, но не го и претоварвайте с непосилни за него задачи. Нека детето прави това, което е по силите му и получи удовлетворение от свършената работа.

- Не прекалявайте с похвалите, но и не забравяйте да го поощрите, когато наистина заслужава. Не забравяйте, че похвалата, както и наказанието, трябва да са съизмерими с постъпката.

- Поощрявайте инициативата на детето. Нека то е водещо във всяко начинание, но в същото време му покажете, че другите могат да бъдат в нещо по-добри от него. Показвайте със свои примери правилно отношение към успеха и неуспеха. Оценявайте на глас своите възможности и резултатите от своята работа.

- Не сравнявайте детето с другите деца. Сравнявайте го със самия себе си (какъв е сега, какъв е бил вчера и какъв може да стане утре).

Важно е да се знае, че нивото на самооценка не се установява веднъж и завинаги. Сомооценката се изменя, особено в предучилищна възраст. Нашето отношение към детето, оценката ни за неговия успех и неуспех - всичко това оказва влияние на отношението но детето към себе си .

По материали на www.dimitrovaschool.com