Презентации

08.06.2011 18:34

Да научим нещо ново, да преговорим наученото или просто да се забавляваме:

 

www.slideboom.com/presentations?page=1&rows=5&date=0&show=0&language=389